Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.  432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust.  1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3.

Ferie zimowe

10-23 lutego 2020 r.  opolskie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

24 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6.

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

7.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

9.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

TECHNIKUM

 

SZB

 

03.03.2020 r. Dzień Patrona szkoły 03.03.2020 r. Dzień Patrona szkoły
10.06 2020 r. – matura
 j. angielski
10.06 2020 r. – matura
 j. angielski

 

29.05.2020 r. Dzień Otwarty
29.05.2020 r. Dzień Otwarty
 

 

Harmonogram wywiadówek

 

l.p.

Termin

 

Informacja o spotkaniu:

 

 

 

 

1.

11.09.19.

Spotkania z rodzicami, w tym:

klasy I-IV – zebranie ogólne z dyrekcją szkoły i nauczycielami oraz spotkanie z wychowawcą klasy – wybór przedstawiciela rady oddziałowej

  • klasy I – IV - spotkanie z wychowawcą - wybór przedstawiciela rady oddziałowej
  • wybór Rady Rodziców
  • klasy I –I V - wywiadówka – informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej
  • klasy I –IV - konsultacje dla rodziców
  • klasa IV –wywiadówka, informacja   o przewidywanych ocenach     klasyfikacyjnych.

 

 

 

2.

13.11.19.

Spotkania z rodzicami - konsultacjedla rodziców klas I – IV.

Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w klasie IV.

 

 

3.

15.01.20.

Spotkanie z rodzicami:

 

4.

25.03.20.

Spotkania z rodzicami:

 

5.

27.05.20.

Spotkania z rodzicami:

- informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych klas I-III


 
Terminy konsultacji dla rodziców

 

M.Chwalenia – środa 14:05 – 15:00

A.Chwałek - wtorek 11:40 – 12:25

G.Gawlik - czwartek 8:00-8:45

M.Grabowska - poniedziałek 12:30 – 13:15

A.Grzegorzek - środa 11:40 – 12:40

K.Gwóźdź - piątek 10:50 – 11:35

J.Idczak - czwartek 13:20-14:05

R.Kępiński - poniedziałek 8:00-8:45

R.Kleinert - 11:40-12:25

P.Lata - wtorek 14:05 – 15:00

J.Mrożek - środa 8:15 – 8:50

J.Muziewicz - czwartek 13:25-14:05

G.Piechota - piątek 11:40-12:30

E.Rzepka - poniedziałek 11:40-12:25

P.Sobów - piątek 11:40-12:25

G.Sudoł - środa 12:00-12:30

W.Synowerski - wtorek 9:40-10:35

R.Synówka - środa 9:50-10:35

T.Tomaszewski - wtorek 8:00-8:45 lub w każdy dzień po 7 lekcji (14:55-15:00)

A.Tomczyk - poniedziałek 10:50 – 11:35

A.Tyc - wtorek 11:40-12:25

J.Walaszek - wtorek 10:50-11:35

J. Jończyk-Warchoł – środda 14:00-15:00

 
 
 
 
Ważne dokumenty

 

Jeżeli nie możesz odczytać plików, pobierz Acrobat Reader E-dziennik


  Instrukcja generowania hasła dostepu do e-dziennika Instruktaż generowania hasła do e-dziennika


Jeżeli nie możesz odtworzyć filmu kliknij TUTAJ 

Instruktaż obslugi e-dziennika

Jeżeli nie możesz odtworzyć filmu kliknij TUTAJ
Joomla templates by a4joomla