Dobrowolne-ubezpieczenie-społeczne-i-zdrowotne

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie informuje, że przepisy ustawy Prawo oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2019r. poz.1148) nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także Rada Rodziców nie ma upoważnienia prawnego do zawierania umów następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenia grupowego NNW. To sami rodzice rozstrzygają, czy należy ubezpieczyć dziecko i od nich zależy wybór ubezpieczyciela oraz oferty.

Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne, dlatego prosimy o ubezpieczenie dziecka w wybranej przez siebie firmie. 

Joomla templates by a4joomla