91504219 1359802774222684 2848996199942324224 o

ZARZĄDZENIE Nr 0030.4/2020
DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W GRODKOWIE
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r.poz. 530)

Zarządza się, co następuje:

§1
Zobowiązuje się nauczycieli , by nie wpisywać uczniom nieobecności w e-dzienniku. Zapisem frekwencji na czas zdalnego nauczania będzie ZK (zdalne kształcenie), które należy wybrać z opcji w e-dzienniku.
§2
W przypadku pojawienia się problemów technicznych w nauczaniu zdalnym na platformie Moodle, dopuszcza się prowadzenie zajęć za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej, komunikatorów głosowych itp. Wszelkie działania muszą być dokumentowane .
§3
Godziny pracy pedagoga szkolnego, szkolnego doradcy zawodowego realizowane są
w formie konsultacji i porad uczniom i rodzicom w godzinach od 9 00 – 14 00
Kontakt z pedagogiem, szkolnym doradcą zawodowym :
tel. 733242058
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-dziennik
§4
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły Rada Pedagogiczna może podejmować decyzje zdalnie za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej Wszystkie podjęte decyzje, opinie muszą być utrwalone w formie protokołu , notatki, adnotacji lub w inny sposób.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 27 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.
Nauczyciele zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z ww. zarządzeniem dokonując wpisu w e-dzienniku(komunikat do Dyrektora) o treści
Zapoznałem się z ZARZADZENIEM Nr 0030.4/2020
Dyrektora ZSP w Grodkowie z dnia 27 marca 2020 r.
- imię i nazwisko

Grodków, dn. 27 marca 2020r.
Danuta Trzaskawska
Dyrektor ZSP w Grodkowie

Joomla templates by a4joomla