90813850 1356575021212126 4635041689805783040 n

ZARZĄDZENIE Nr 0030.3/2020
DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W GRODKOWIE
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.
Od dnia 25 marca 2020r. nauczyciele realizują podstawę programową, zobowiązani są także do dokonywania wpisów tematów lekcji, ocen oraz frekwencji uczniów (na podstawie logowań na platformie) w e-dzienniku.
§ 2.
Plan lekcji nie ulega zmianie, nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów w czasie zgodnym z planem lekcji w danej klasie.
§ 3.
Zobowiązuję nauczycieli do umieszczania materiałów edukacyjnych wyłącznie na platformie Moodle. Zalecam treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów
w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Informację zwrotną od uczniów należy dokumentować (np.: e-dziennik, poczta elektroniczna, komunikator głosowy itp.). Opracowane treści dydaktyczne umieszczone na platformie mają obejmować dwa najbliższe tygodnie szkolne od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.
Polecam nauczycielom pozostawanie w kontakcie z uczniem, rodzicem i wychowawcą klasy
( kontakt telefoniczny, e-dziennik, poczta elektroniczna).
§ 4.
Nakazuję wychowawcom klas monitorowanie postępów uczniów w nauce oraz systematyczność pracy na platformie Moodle, informowanie uczniów lub rodziców
o postępach w nauce, ocenach poprzez e-dziennik, telefonicznie lub maile.
§ 5.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych powinni dokonać przesunięcia teoretycznych treści nauczania z danego zawodu w miejsce zajęć praktycznych, które będą realizowane później, by zachować zasadę co najmniej 50% ich udziału w planie nauczania.
§ 6.
Egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy odbywać się będzie zgodnie ze Statutem Szkoły. W trybie nadzwyczajnym przepisy dot. egzaminów mogą ulec zmianie.
§ 7.
Godziny pracy pedagoga szkolnego realizowane są w formie konsultacji i porad uczniom
i rodzicom w godzinach od 9 00 – 15 00

Kontakt z pedagogiem:
tel. 733242058
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-dziennik
§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 24 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.
Nauczyciele zobowiązani są do potwierdzenia zapoznania się z ww. zarządzeniem dokonując wpisu w e-dzienniku(komunikat do Dyrektora) o treści
Zapoznałem się z Zarządzeniem Nr 0030.3/2020
Dyrektora ZSP w Grodkowie z dnia 24 marca 2020 r.
- imię i nazwisko

Grodków, dn. 24 marca 2020r. Danuta Trzaskawska
Dyrektor
ZSP w Grodkowie

Joomla templates by a4joomla