Uwaga!
Rodzice i Uczniowie
Branżowej Szkoły I Stopnia im.Żołnierzy Niezłomnych
Dyrektor szkoły skierował prośbę do pracodawców o zwolnienie pracowników młodocianych - uczniów naszej szkoły z praktycznej nauki zawodu.
Pracodawcy
pracowników młodocianych
Branżowej Szkoły I Stopnia
im. Żołnierzy Niezłomnych
w Grodkowie
Szanowni Państwo,

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie, uczniowie i rodzice proszą pracodawców o pozytywne ustosunkowanie się Państwa do zaleceń zawartych w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.
,,W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zaleca pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę
z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia’’.
Prosimy pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę
z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, aby w imię odpowiedzialności, kierując się zdrowym rozsądkiem, umożliwili uczniom przebywanie w domu w okresie zagrożenia.
Żywimy nadzieję, że kompleksowe, spójne działania pozwolą nam zachować najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego nas wszystkich.
Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i działania podejmowane w tej szczególnej dla nas wszystkich sytuacji.
Z poważaniem
Danuta Trzaskawska
Dyrektor Szkoły

89777116 1347093862160242 3281079513466798080 o

Joomla templates by a4joomla