eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZSP GRODKÓW

TECHNIKUM im.Żołnierzy Niezłomnych

INFORMATYCZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

W dniu 25.10.2019 r. odbyło się w naszej szkole na uroczyste otwarcie Pracowni diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych,która została zrealizowana w ramach projektu pn.,,Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”w ramach działań 10.4RPO WO 2014-2020 (wartość tego projektu wyniosła ponad 800 tyś zł) oraz przekazanie przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,,Zestawu automatycznego prowadzenia ciągnika”(do nauczania agrotroniki) w ramach projektu ,,Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”( wartość projektu 55 tyś zł. w czasie uroczystości zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy ZSP w Grodkowie i Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście w imieniu Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego - Pani Monika Jurek Dyrektor Departamentu Edukacji i Pracy UM w Opolu.
Pani Ewa Smolińska Wicestarosta Powiatu Brzeskiego, Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa w imieniu Pana Michała Sieka Opolskiego Kuratora Oświaty Pan Jacek Szostak,
Radni Powiatu Brzeskiego:Pan Mieczysław Grzybek, Pan Stanisław Jurasz, Pan Tadeusz Staruch Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu, Pan Rajner SZIC Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Pan Lesław Tomczak – Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,
Pan Bartłomiej Piechaczek Kierownik projektu,,Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, Pani Anetta Zych-Rzepecka Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu, przedstawiciele pracodawców i inni goście.Nowo otwarta pracownia oraz wyposażenie będą służyć naszym uczniom do nauki praktycznej zawodu w technikum pojazdów samochodowych i technikum mechanizacji rolnictwa.Podpisane przez Panią Dyrektor Danutę Trzaskawską porozumienie o współpracy naszej szkoły z Panem Tadeuszem Staruchem Prezesem Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu zawiera warunki działań stron w zakresie działalności edukacyjnej i popularyzatorsko-informacyjnej, wspólnych projektów i wielu innych działań na rzecz edukacji zawodowej w naszej szkole.Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia bazy dydaktycznej naszej szkoły, także Tym którym działają dla jej rozwój, dzięki czemu nasi uczniowie będą mogli się kształcić na najwyższym poziomie, a szkoła zapewni dla rynku pracy fachowców wysokiej jakości.

3 4 9 10 11 12 1 2

Odwiedza nas 158 gości oraz 0 użytkowników.

wilczybieg2

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

logo pl

DreamSpark

rcre

moodle-logo

image001

moll