eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZS CKP GRODKÓW

TECHNIKUM im.Żołnierzy Niezłomnych

INFORMATYCZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

tropemwilczym4 marca 2018 roku o godz. 12.00na Rynku w Grodkowie strzał startera dał sygnał do rozpoczęcia rywalizacji uczestnikom Biegu Tropem Wilczym na dystansie 1963 m. Bieg ten odbył się w Grodkowie po raz drugi i jak w całej Polsce i za granicą wpisał się chlubnie w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Wcześniej o godz. 10.00 w grodkowskim Kościele pw. Św. Michała Archanioła została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych oraz uczestników i organizatorów biegów w Grodkowie, z udziałem pocztów sztandarowych grodkowskich szkół. We Mszy Św uczestniczyli przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Śląska Cieszyńskiego. Piękne i wzruszające kazanie wygłosił Ksiądz Jerzy Młynek.

Tegoroczna VI edycja Biegu „Tropem Wilczym” była wyjątkowa, ponieważ odbyła się w roku, w którym świętujemy 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W tegorocznym biegu wzięło udział 70 tysięcy biegaczy z 333 miast w Polsce oraz 8 miast za granicą.

Biegowi „Tropem Wilczym” w tym roku patronowali żołnierze zamordowani w więzieniu mokotowskim: Hieronim Dekutowski, Łukasz Ciepliński, Zbigniew Przybyszewski, Roman Groński, Szczepan Ścibior, Dionizy Sosnowski i Czesław Gałązka oraz Witold Pilecki. Większość z nich została odnaleziona w latach 2012-2013 przez zespół prof. Szwagrzyka w kwaterze „Na Łączce”, ale miejsca pochówku niektórych – np. Witolda Pileckiego, nadal nie znamy. Podobizny tych Żołnierzy Niezłomnych znajdują się na koszulkach, w których biegli uczestnicy Biegu.

Głównym celem Biegu było oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich Polaków, niezależnie od wieku. Kulminacyjnym punktem Biegu „Tropem Wilczym” był zaś bieg rodzinny na dystansie 1963 m., który symbolizuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek”.

Tutaj w Grodkowie uczestnicy biegu szczególny hołd oddali pamięci 30 żołnierzy ze Zgrupowania VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamego „Bartka” działającego na Śląsku Cieszyńskim, a których zbiorową mogiłę odkrył w 2016 roku w lesie w pobliskim Starym Grodkowie zespół archeologiczny pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka.

Należy tylko dodać, że tegoroczne biegi na obydwu dystansach miały w Grodkowie także charakter wyczynowy, ponieważ dzięki firmie „ZmierzymyCzas.pl” był zapewniony profesjonalny pomiar czasu.

Zanim rozległ się strzał startera zaproszonych gości i uczestników biegu przywitała pani Danuta Trzaskawska – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie – organizator lokalny biegu.

Powitani goście to:

p. Maciej Stefański - Starosta Powiatu Brzeskiego;

p. Waldemar Wójcicki - Wiceburmistrz Grodkowa;

radni Rady Powiatu Brzeskiego na czele z Panem Tomaszem Różą członkiem Zarządu Rady Powiatu oraz Radni Rady Miejskiej w Grodkowie,

p. Michał Siek - Opolski Kurator Oświaty;

p. Radosław Pierzga – asystent Wojewody Opolskiego,

p. Piotr Pakosz – Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego;

podinsp. Piotr Nowakowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu;

bryg. Arkadiusz Margoszczyn – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu

mjr. Piotr Majewski – Szef Szkolenia 1. Pułku Saperów z Brzegu;

p. Mieczysław Niedźwiedź - PrezesaZarządu Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o.

Serdecznie przywitano szczególnych gości – Panie Aleksandrę Moroń i Henrykę Gruszka córki st. sierż. Tadeusza Przewoźnika „Kuby”, dowódcy plutonu ochrony sztabu Henryka Flamego „Bartka”, bratanica zastępcy kpt. Henryka Flamego (awansowanego w 2017 r. na stopień majora) - por. Jana Przewoźnika „Rysia” awansowanego w ubr. na stopień kapitana oraz innych przedstawicieli Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Śląska Cieszyńskiego.

Powitani zostali także przedstawiciele mass-mediów regionalnych i lokalnych oraz przybyli mieszkańcy Grodkowa i okolic.

Szczególnie zaś gorąco powitano wszystkich uczestników obydwu biegów – dzieci w wieku szkolnym, a nawet przedszkolnym wraz z rodzicami, młodzież szkolną oraz osoby dorosłe w różnym wieku – uczestnicy biegu to mieszkańcy miasta i gminy Grodków, Powiatu Brzeskiego, innych Powiatów województwa opolskiego, a także dolnośląskiego i z Czech ze Šternberku.

Następnie asystent Wojewody Opolskiego Radosław Pierzga odczytał w imieniu Prezydenta RP - Pana Andrzeja Dudy, o kolicznościowy list skierowany do organizatorów i uczestników Biegów Tropem Wilczym w Grodkowie, a w szystkie biegi zostały objęte patronatem Pana Prezydenta.

Gości i uczestników obydwu biegów powitał także gospodarz miasta - p. Waldemar Wójcicki - Wiceburmistrz Grodkowa, a następnie zabrał głos i i otworzył bieg - p. Maciej Stefański - Starosta Powiatu Brzeskiego.

Jak wspomniano bieg na dystansie 1963 m rozpoczął się o godz. 12.00 i wystartowało 120 osób, a do biegu na dystansie 5 km zgłosiło się 124 uczestników.

Udział w obydwu biegach to była lekcja patriotyzmu dla wielu uczestników i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, których podobizny znalazły się na koszulkach biegaczy oraz praktyczna lekcja historii, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży szkolnej. Należy tu podać, że np. do biegu na 1963 m zgłosiło się 8 osób nieprezentujących rodzinę pp. Woś z Grodkowa, Starego Grodkowa i Wrocławia, a wśród nich najmłodszy uczestnik – Aleksander Woś z Wrocławia urodzony w 2014 roku, który otrzymał specjalną nagrodę. Nagrodę specjalną przyznano także najstarszemu uczestnikowi biegu – p. Piotrowi Pakoszowi z Januszkowic, urodzonemu w 1949 roku.

Na uwagę zasługuje fakt, że wysoki był także poziom sportowy obydwu biegów, ponieważ ich zwycięzcy osiągnęli znakomite wyniki.

A oto lista zwycięzców na dystansie 1963 m:

w kategorii kobiet:

- I miejsce – p. Elżbieta Roman z Brzegu w czasie 8 min. 10 s;

- II miejsce - p. Elżbieta Szkudniewska „Kotwica” Brzeg w czasie 9 min. 10 s;

- III miejsce – p. Emilia Nesterak z Wojsławia – GZ LZS Grodków w czasie 9 min. 43 s;

w kategorii mężczyzn:

- I miejsce – p. Mateusz Płatek „Kotwica” Brzeg w czasie 6 min. 26 s;

- II miejsce – p. Mateusz Gromadzki z Brzegu w czasie 6 min. 30 s;

- III miejsce – p. Krzysztof Pruciak – „Lecymy Durś” Oława w czasie 6 min. 34 s.

Zawodnicy, którzy zwyciężyli na dystansie 5 km:

w kategorii kobiet:

- I miejsce – p. Anna Waliduda z Wierzbnika „Kotwica” Brzeg w czasie 21 min. 02 s;

- II miejsce - p. Elżbieta Roman z Brzegu w czasie 22 min. 28 s;

- III miejsce – p. Justyna Tarnogórska ze Żłobizny w czasie 23 min. 27 s;

w kategorii mężczyzn:

- I miejsce – p. Piotr Piotrowski LUKS MGOKSiR Korfantów w czasie 17 min. 39 s;

- II miejsce – p. Paweł Białowąs z Oławy KB Harcownik Jelcz- Laskowice w czasie 17 min. 44 s;

- III miejsce – p. Krzysztof Pruciak – „Lecymy Durś” Oława w czasie 18 min. 06 s.

Wszyscy uczestnicy po zakończeniu biegu mogli zjeść ciepły posiłek, napić się gorącej kawy i herbaty, a zwycięzcy otrzymali nagrody, wśród których była znakomita powieść o Żołnierzach Wyklętych ze Zgrupowania VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamego „Bartka” pt. „Śmiertelni” autorstwa p. Tomasza Greniucha, który już tak wiele napisał o losach tego zgrupowania.

Koniecznie należy podkreślić, że Bieg Tropem Wilczym mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób, którzy poświęcili czas na przygotowania i organizację biegu oraz osoby, instytucje i firmy, które wsparły materialnie i finansowo grodkowski bieg.

Organizatorzy Biegu Tropem Wilczym w Grodkowie dziękują za patronaty honorowe udzielone przez: p. Adriana Czubaka – Wojewodę Opolskiego, p. Macieja Stefańskiego - Starostę Powiatu Brzeskiego, p. Marka Antoniewicza - Burmistrza Grodkowa, p. Michała Sieka - Opolskiego Kuratora Oświaty, p. Zbigniewa Chmielniaka - Prezesa Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Śląsk Cieszyński, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, Regionalne Stowarzyszenie Miłośników Historii i Wojskowości im. rtm. Witolda Pileckiego - "Kryptonim T- IV".

Podziękowania za patronaty medialne: TVP 3 Opole; Radio Opole; Radio Doxa; redakcji opolskiej Gościa Niedzielnego; Panoramy Brzeskiej.

Słowa podziękowania za pomoc i wsparcie materialne udzielone przez: p. Michała Sieka - Opolskiego Kuratora Oświaty; p. Macieja Stefańskiego - Starostę Brzeskiego; Zarząd Śląska Opolskiego NSZZ Solidarność; p. Marka Antoniewicza - Burmistrza m. Grodkowa, zwłaszcza za opłacenie posiłków, udzielenie miejsca i pomieszczeń, sceny itp. czyli za gospodarską przychylność oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Grodkowie na czele z obecnym tu p. Waldemarem Wójcickim - Wiceburmistrzem m. Grodkowa oraz sekretarzem gminy – p. Andrzejem Romianem; p. Zbigniewa Chmielniaka - Prezesa Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Śląsk Cieszyński; p. Mieczysława Niedźwiedzia - Prezesa Zarządu Grupa Azoty PROREM Sp. z o. o; p. Tadeusza Starucha - Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu; p. Jana Borta – Prezesa firmy BORT-WIMAR Spółka jawna; p. Krystynę Kłusek i Adama Cygana z firmy Pod Basztą Centrum Ubezpieczeniowe Finansowe; p. Pawła Jóźkowa z firmy Jubiler Agapol; p. Alicję Biesaga – Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie; p. Dorotę Zawadzką –z Wydziału Promocji Urzędu Miasta; p. Pawła Garncarza - Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz podziękowania dla wszystkich pracowników Ośrodka za ich niezwykłe zaangażowanie; p. Dorotę Muziewicz - Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Grodkowie i p. Małgorzatę HIrczyn Przewodniczącej KZ NSZZ Solidarność przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Grodkowie i oraz wszystkim osobom z tej organizacji; za komentarz p. Dorocie Muziewicz i p. Małgorzacie Hirczyn, za oprawę muzyczną Zespołowi Berni BAND; policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na czele z asp. sztab. Dariuszem Rosińskim – naczelnikiem wydziału za zabezpieczanie trasy biegów; żołnierzom 1. Pułku Saperów w Brzegu za zabezpieczenie medyczne
i zabezpieczenie trasy; policjantom Komisariatu Policji w Grodkowie na czele
z komendantem – asp. szt. Mariuszem Gołąb; funkcjonariuszom Straży Miejskiej
w Grodkowie na czele z Komendantem Pawłem Borkowskim; druhom Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z p. Jarosław Bryłą – Komendantem Gminnym OSP; harcerzom z Hufca ZHP w Grodkowie na czele z p. Krzysztofem Pędziwiatrem – Komendantem Hufca; wszystkim wolontariuszom na czele z p. Sławomirem Sobstelem nauczycielem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Radnym Rady miasta Grodkowa; wszystkim Państwu z firmy AgroAs za przygotowanie ciepłej strawy i wszystkim, którzy wydawali posiłki i napoje;

Podziękowania dla wszystkich mieszkańców Grodkowa, zwłaszcza tych mieszkających przy trasach biegu za życzliwość i wyrozumiałość oraz dla wszystkim uczestników biegu – dzieciom i ich rodzicom, młodzieży i dorosłym.

Szczególne także podziękowania przekazuję Pani Patrycji Pawlus Przewodniczącej Rady Rodziców przy ZSR CKP w Grodkowie za pomoc i wsparcie, p. Agnieszce Tomczyk – Zastępcy Dyrektora ZSR CKP w Grodkowie oraz nauczycielom tejże szkoły Annie Grzegorzek, Grzegorzowi Piechocie, Witoldowi Lipce, Wiesławowi Synowerskiemu, Reginie Synówce, Bronisławie Nowakowskiej,Ryszardowi Miśkiewiczowi za wykonanie i prowadzenie strony internetowej naszego biegu tropemwilczym.grodkow.pl oraz wszystkich nauczycielom ZSR CKP w Grodkowie, pracownikom i uczniom którzy pomagali przy organizacji i przeprowadzeniu tej imprezy.

Dzięki tym wszystkim ludziom, instytucjom czy firmom oraz jak już wspomniano uczestnikom - II Grodkowski Bieg Tropem Wilczym był udaną imprezą, zarówno w wymiarze ideowym, jak i sportowym – zapraszamy już teraz do Grodkowa na następną VII edycję tego pięknego biegu.

 

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.

wilczybieg2

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

logo pl

DreamSpark

rcre

moodle-logo

image001

moll