eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZS CKP GRODKÓW

TECHNIKUM im.Żołnierzy Niezłomnych

INFORMATYCZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

sulislawZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie jest nowoczesną i otwartą na nowe wyzwania placówką oświatową, a to determinuje konieczność poszukiwania rozwiązań, aby ciągle się rozwijać.

Dlatego w roku szkolnym 2017/18 pragnęlibyśmy poszerzyć naszą ofertę edukacyjną o dwa nowe kierunki, które powinny być nie tylko bardzo atrakcyjne dla przyszłych uczniów, ale i dające szansę powodzenia na rynku pracy.

Te nowe kierunki kształcenia, to:

- Technik Hotelarstwa;

- Technik Obsługi Turystycznej.

Obydwa kierunki wybrano mając na uwadze, jak wspomniano, zarówno atrakcyjność tych zawodów dla przyszłych uczniów, jak i potrzeby rynku pracy, nie tylko lokalnego czy regionalnego, ale i sąsiednich województw, a także czeskich rejonów przygranicznych i całej Europy.

Wybór tych kierunków wpisuje się także w aktualną Strategię Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 - 2020, w której różnorodne działania w zakresie turystyki i hotelarstwa określono jako priorytetowe.

W celu wdrożenia i otwarcia ww. kierunków podjęto skuteczne działania i uzyskano pozytywne opinie w sprawie utworzenia nowych kierunków, wydane przez Zarząd Powiatu Brzeskiego i Powiatową Radę Rynku Pracy w Brzegu.

Zwieńczeniem tych starań było złożenie przedmiotowego wniosku do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu, który został pozytywnie rozpatrzony, czego potwierdzeniem było podjęcie uchwały, zawierającej pozytywną opinię w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia w zawodach: Technik Hotelarstwa i Technik Obsługi Turystycznej w ZSR CKP w Grodkowie z dniem 01 września 2017 roku.

W związku z zamiarem wprowadzenia nowych kierunków, uzyskano także deklarację od Pana Jerzego Bara – właścicielka Hotelu Sulisław, że obejmie swoim patronatem klasę Technikum Hotelarstwa, a następnie w celu nauczania praktycznej nauki zawodu został podpisany list intencyjny pomiędzy naszą szkołą, a Panem Piyusha Mittal - Dyrektorem Pałacu Sulisław. Praktyczna nauka zawodu dotyczyć będzie zarówno Technikum Hotelarstwa, Technikum Obsługi Turystycznej, jak również Szkoły Branżowej w zawodzie: kucharz i kelner.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy szkoły z Hotelu Sulislaw

IMG 20170329 143445 resized 20170425 023357843

IMG 20170329 143459 resized 20170425 023359088

Należy podkreślić, że przyszli absolwenci obydwu kierunków mogą uzyskać atrakcyjną pracę w hotelach i pensjonatach, w powiecie brzeskim i brzeskim, w całym województwie opolskim, w tym w stolicy naszego regionu w Opolu, w sąsiednim województwie dolnośląskim, zwłaszcza w Kotlinie Kłodzkiej i Jeleniogórskiej, a dodatkowe możliwości zatrudnienia stwarza obszar przygraniczny z Czechami, w których w błyskawicznym tempie przybywa hoteli, pensjonatów i innych miejsc wypoczynku, gdzie gośćmi są głównie Polacy.

Możliwości pracy po ukończeniu obydwu kierunków, w szczególności absolwentów Technikum Obsługi Turystycznej to nie tylko hotele i pensjonaty czy ośrodki wypoczynkowe, ale także biura podróży, gospodarstwa agroturystyczne, centra informacji turystycznej, centra informacji i aktywizacji społecznej, domy kultury, regionalne i lokalne organizacje turystyczne oraz oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a jak zasygnalizowano powyżej pracę można uzyskać w wielu miejscowościach i rejonach Powiatu Brzeskiego, całego województwa opolskiego, województw sąsiednich, czeskiego rejonu przygranicznego oraz w całej Europie.

Całość bogatej oferty naszej szkoły, w tym dwa ww. nowe kierunki kształcenia, powinna stanowić zachętę dla wielu uczniów, kończących w tym roku naukę w gimnazjach naszego rejonu, aby wybrali Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, jako swoją przyszłą szkołę.

Wybór tej szkoły będzie prawidłową decyzją, bo to wybór placówki nowoczesnej, z dobrą bazą dydaktyczną, z doskonale wykształconymi nauczycielami, podnoszącymi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i kursach, a co ważne - wszystkie działania nakierowane są na kształtowanie przyjaznej atmosfery szkolnej jako wspólnoty uczniów, rodziców i nauczycieli.

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

wilczybieg2

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

logo pl

DreamSpark

rcre

moodle-logo

image001

moll